Gylleboverkets dass


2021 gestaltade och byggde jag en ny hållbar kretslopps toa på Gylleboverket. I mitt arbete kommer jag att utgå från en redan planerad mulltrumslösning. Platsen har tidigare varit en byggskrot så dasset är skapat av det material som jag hittat där.

Målet är ett utedass som skall tillgodose kraven på tillgänglighet och funktion men också ett konstnärligt uttryck.

Permakulturens etiker och principer går som en röd tråd genom hela projektet.


Gylleboverket på Österlen är en konstnärsdriven plats med ateljèer, utställningar och folkets bio, Det finns också en skogsträdgård som börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare för att skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor. Gylleboverket använder ofta permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt.