Växthus


I direkt anslutning till utbyggnaden på södersidan är det tillbyggt ett kallväxthuspå 24 kvm.

Växthuset fungerar som passiv solvärme för huset men också som buffertzon förkyla och vind.

I växthuset odlar vi värmekrävande grönsaker och drar upp plantor. På det här sättet har vi förlängt odlingssäsongen med flera månader.

Vintertid fungerar också växthuset som ett arbetsrum med huggkubbe för grovslöjd.

Tidig vår är det den ultimata platsen för en morgonfika med vy överskogsträdgården och dammarna.

[skapa integrerade system]


Vi har byggt växthuset med begagnat och återbrukat material från den tidigare verandan. Den sammanlagda kostnaden har uppgått till ca 3000 kronor.

Ventilation och värme regleras med skjutfönster och dörrar samt ytterdörr och fönster in till huset. På det här sättet har vi minimerat uppvärmningen inne i huset vid soligt väder under höst, vinter och vår.

Vatten in till växthuset är kopplat från en större tank som fylls på ifrån husets tak.

[fördröja flöden och lagra energi]