Avlopp

Bajsa inte i dricksvatten!


Observation och analys

När vi flyttade in på Karamåla var avloppet anslutet till en trekammarbrunn med ett oidentifierat utlopp, troligtvis en stenkista som vi inte kan finna. Avloppslösningen var utdömd sedan 10 år och behövde göras om.

[problemet är lösningen]


Vi ville ha en toa och avloppslösning som inte använde sig av vårt dricksvatten eller behövde en extern energikälla, som el, för att fungera. Vi ville även ta handom allt BDT (Bad-Dusch-Tvätt)-vatten från hushållet för att kunna använda tillodlingarna.

[producera inget avfall]


Vi gjorde en omfattande observation och analys på vilken lösning som var bäst för oss och platsen.

Jag tog fram en egen lösning med ritningar på ett avloppssystem med tre reningsdammar och urinseparerande toalett som skickades in tillkommunen.

Vi fick godkänt utan problem, med den uppmuntrande kommentaren att ”så härborde fler göra!”

Om vi hade anlitat en entreprenör för att genomföra ett nytt konventionellt avloppmed en infiltrationslösning, så hade vi inte kunnat spara och ta hand om vatten,urin och fekalier.

[skapa integrerade system]


Kostnaden hade hamnat på runt 100 000 kr eller mer, plus kostnad förslamtömning en gång om året.


Design

Avloppet designades och implementerades 2017-2020. Jag har utvärderat avloppssystemet och det är i full funktion. Det enda som behöver förbättras är ventilationen från multrummet.


BDT-vatten

Från två hoar i köket, handfat och tvättplats i badrummet går avloppet till en biologisk box med löstagbara filter. Filtren rengörs en gång om året och slammet som fastnat komposteras. Bioboxen fungerar som en enkel slamavskiljare. Därefter går vattnet ner till tre dammar. Dammarna är placerade och sammankopplade i etage strax nedanför huset i södersluttningen.

I dammarna har vi nu, förutom sländor, snok, grodor och paddor, även stor och liten vattensalamander – ett gott tecken på att vattnet är utan föroreningar.

[använd och värdesätt mångfald]


Fekalier och urin

Platsen sluter kretsloppet av fekalier och urin med hjälp av en urinseparerande mulltrumstank placerad under huset. Efterkomopostering sker i tanken och mull läggs direkt på odlingsbäddar. För att vara på den säkra sidan odlas blommor i mullen första året för att undvika eventuella patogener.

Urin sparas till växtsäsongen.
[använd förnyelsebara resurser och tjänster] [producera inget avfall]


Med vår avloppslösning har vi full kontroll på hur systemet fungerar.

• Allt vatten återbrukas
• Systemet kräver ingen el
• Vi får vackrare trädgård
• Mycket stor ökning av biologisk mångfald i och med dammarna
• Kostnaden slutade på 50 000 kr