Bostad

Det är av stor vikt att designen av huvudbyggnaden är i samspelmed hela platsens design.

Det är där vi har värme, skydd och vila. Huvudbyggnaden innehåller flera funktioner som är kopplade direkt till den yttre miljön och sociala funktioner. Byggnaden ärockså en arbetsplats för oss som bor här.


Bakgrund och observation


Byggt ca 1900.
Ligger på en svag sydsluttning.

När vi köpte huset bestod det av ett mindre kök på norrsidan, med vedspis, elspis, diskbänk, kyl/frys, en mindre arbetsyta, torrskafferi och någraförvaringsskåp.

Toalett med dusch, wc, tvättmaskin och varmvattenberedare.

Ett mindre rum med vedkamin.

Ett större rum med kakelugn.

På övervåningen fanns ett mindre rum och ett större rum med vedkamin ochen hall som förbinder rummen med trappen.

Husets södersida var utbyggt med en kallveranda med en mindre betongkällaredär vattenpumpen är placerad.

Skicket på huset var möjligt att flytta in i med en gång utan några åtgärder, men dåligt planerat och renoverat med dåliga material och lösningar för etthållbart boende.

Taket var helt och fönster utbytta under flera tillfällen, inte ett enda fönster var liktdet andra, alla fönster var kopplade.

Tre av eldstäderna var godkända att elda i.Direktverkande elelement fanns i samtliga rum.

Elen bestod av en del mycket gamla dragningar och några nyare medjordade uttag, men var mycket dåligt och farligt genomförda.

Analys år 2020

Eftersom huset fungerar att bo i så är det inte bråttom att bestämma sig för
vad som ska göras och i vilken ordning, vi har gott om tid att observera för de bästa lösningarna som ska genomföras. På grund av tråkiga och relativt dåliga renoveringar tidigare blir det lätt att bestämma sig för att förändra planlösningar och funktioner i huset,

huset är inget byggnadsvårdsobjekt.

Renoveringar och förändringar blir inte ekonomiskt höga eftersom vi har möjlighet att återbruka mycket av materialet och införskaffa det som behövs när det kommer till oss.

Kallverandan är en utmärkt plats för uppdragning av plantor och en plats att ställa av sig arbetskläder och skor.

Det är också tillräckligt stor boyta för att husera familj och vänner som kommer på besök.

Vi behöver plats för att kunna arbeta med konst och slöjd. Avloppet har ett föreläggande som vi måste åtgärda.

Vi vill designa huset så att flöden fungerar på ett skönt sätt. Eftersom maten vi odlar är en viktig del av vårt liv ska det finnas ändamålsenlig förvaring, och ytor för matberedning och tillagning.

Det ska finnas möjlighet att kunna vara många som hjälper till och tillräckligt med plats för att äta, njuta och hänga.

För att underlätta användandet av våra eldstäder på ett effektivt sätt behöver vi lösa hur hanteringen av ved ska ske.

Det ska finnas plats för vårt egna kreativa skapande, men även för att ta emot mindre grupper.

Design


Vi arbetar med små och långsamma lösningar. Vi prövar ut lösningar och utvärderar dem innan vi permanentar dem. Vi återanvänder material och samlar begagnat i stället för att köpa nytt. Vi kartlägger hur vi rör oss i huset och vart vi helst vill gå in eller ut, och vilka platser i huset som har flera funktioner.

[var kreativ och utnyttja förändring]


Genom att ta bort eller flytta väggar ökar vi integrationen i husets alla delar. Värmeflödet ökar i huset istället för att stänga in värme, och förbättrar luftcirkulationen.


Kök

När elspisen gick sönder 2020 bestämde vi oss för att övergå till att bara använda oss av vedspisen. Det här förändrar tidigare mönster vad det gäller vilken mat vi äter och hur vi hanterar varmvatten.

Det ger i sin tur en rad nya funktioner, som bättre värme i köket, torkning av frukt och grönt, varmvatten till disk och tvätt.

[skapa integrerade system]


Att använda sig av vedspis förändrar också levnadsmönster, vid sen eftermiddag tänder vi spisen och ägnar oss åt matlagning, brödbak, matförädling och uppvärmning av vatten till disk och tvätt.

Spisen används maximalt så att vi undviker ett slöseri av energi.

Diskbänken är flyttad till norrväggen och en mindre diskho med svängbar kran finns i i direkt anslutning till vedspisen. Över- och underskåp har tagits bort och bytts ut mot öppna hyllor i anslutning till där redskapen ska användas. Det här gör det också lättare för gäster att hitta.

Toaletten som låg i direkt anslutning till köket har tagits bort, och gjorts om till ett större skafferi på 6 kvm där det finns förvaring av mat, kyl/frys och en permanent plats för mjölkvarn. Det nya skafferiet ligger i en utbyggnad på norrsidan av huset med två fönster som öppnas eller stängs för en lämplig kyltemperatur.


Toa och tvätt

Kallverandan som ligger mot söder har isolerats och fönster täcker hela ytan på 8 löpmeter, varpå det finns full solinstrålning under en större del av dagen.

Vatten är indraget till tvätt och en större tvagningsplats, där också en urinseparerad toa finns. [producera inget avfall]


Längs med hela fönsterpartiet finns hyllor med plats för uppdragning av plantor.