Här kan du ladda ner och läsa hela mitt diplomeringsarbete i Permakultur

Permakultur

En högst närvarande klimatkris har funnits en längre tid och krupit på oss med en allt snabbare utvecklingskurva, som blir mer och mer tydlig när vi ser allt som händer i världen.


Vi har en biologisk mångfald som hållerpå att fullständigt raderas på grund av att människan ser till de snabba fixar och egoistiska system som bygger på kapitalism och imperialism. Känslan av maktlöshet ökar i världen, med politiska påföljder och människovidriga yttringar och här skulle jag kunna räkna upp otaliga, men jag väljer hellre att fokuserapå det som kan göra förändring.


Vi har många problem och i dem ska vi finna lösningar för att skapa en hållbar värld, där vi lever tillsammans i samklang med naturen.

Att använda sig av permakultur och vara en del av en global rörelse är en avmånga positiva vägar att välja.